Zprávy / Offtopic-Novinky

Invalidní vozík pro Pavla Zajíčka

Invalidní vozík pro Pavla Zajíčka

redakce | Zprávy / Offtopic-Novinky | 17.06.2017

Nadační fond Charon vznikl na podporu lidí, kteří se ocitli - souhrou okolností, vinou těžké nemoci či selháním státní správy - v nedůstojných existenčních podmínkách. Věnuje se především osobnostem nezávislé scény, které svými životními postoji rozšiřovaly hranice svobodného prostoru a tím hájily i naše individuální svobody.

Básník, hudebník a výtvarník Pavel Zajíček (1951) je jedna z nejvýznamnějších postav českého undergroundu. V loňském roce prodělal již třetí mozkovou mrtvici, která o to víc zkomplikovala jeho beztak obtížnou životní situaci a natrvalo ho odkázala na stálou zdravotní péči. Přestože již třetím rokem probíhají intenzivní jednání se státní správou a jeho případem se počátkem letošního roku zabýval veřejný ochránce lidských práv, nárok na řádný ani invalidní důchod nemá. Hlavním argumentem odmítnutí je, že Pavlu Zajíčkovi vinou dlouholeté, násilím vynucené emigrace, kam byl represivními orgány vyštván v rámci akce Asanace, chybí odpracovaná léta.

Podle platných zákonů ČR, která tak štědře myslí na důchody tisíců příslušníků STB, kádrováků, politruků či komunistických pohlavárů, nemá Pavel Zajíček na ekonomicky zajištěné stáří právní nárok. Je proto i nadále odkázán na ekonomickou a sociální pomoc svých bližních. Aktivity na podporu komplikované Pavlovy situace probíhaly zprvu neformálně (například díky obětavosti lidí sdružených kolem facebookové skupiny Help Pavel Z.) a posléze, když vznikla potřeba dát jim jasný právně-administrativní rámec, přímo vedly k založení nadačního fondu Charon, který se do budoucna může stát platformou k poskytnutí podobné podpory i dalším potřebným.

Momentálně Nadační fond Charon řeší jednak právní agendu související s Pavlovým případem, jednak se stará o pokrytí jeho životních nákladů. Ty jsou financovány výhradně z příspěvků přátel a příznivců. Přispět lze jednorázovým peněžním darem nebo subvencí, vítané jsou též trvalé příkazy dle Vašich možností na účet:

PAVEL ZAJÍČEK - ŽIVOBYTÍ
ČÍSLO ÚČTU: 59021930 / 8030
VARIABILNÍ SYMBOL: 10111

"Krom toho jsme se rozhodli vypsat speciální sbírku s minimální cílovou částkou 50 000 Kč, což odpovídá ceně odborníkem vybraného invalidního vozíku Dietz AS(01) včetně potřebných úprav. Pavel Zajíček je v této chvíli již obtížně pohyblivý, de facto upoután na lůžko. Na míru upravený stroj vyššího standardu, než je schopna mu zapůjčit nemocnice, výrazně zvýší jeho komfort a nezávislost. Na invalidní vozík lze přispět na účet (liší se pouze variabilní symbol):"

PAVEL ZAJÍČEK - INVALIDNÍ VOZÍK
ČÍSLO ÚČTU: 59021930 / 8030
VARIABILNÍ SYMBOL: 10112

Nedělejme žádné dobré skutky, zůstaňme jen věrni sami sobě.

Info

Nadační fond Charon

www.charon-fond.cz

Foto © Dirk Skiba

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Relevantní články