Zprávy / Offtopic-Novinky

Soutěž Básně otevře svůj osmý ročník

Soutěž Básně otevře svůj osmý ročník

redakce | Zprávy / Offtopic-Novinky | 08.08.2018

Občianske združenie literarnyklub.sk a české vydavateľstvo Fra vyhlásili 1.júla 2018 8. ročník literárnej súťaže Básne, ktorého sa môžu zúčastniť aj autori/ky s českými príspevkami.

Súťaže sa môže zúčastniť autor/ka s cyklom básní v slovenskom alebo českom jazyku. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nijaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Prihlásená práca (ani jej časť) nesmie byť do slávnostného vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Účastník môže poslať do súťaže minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany (1800 znakov vrátane medzier).

Do súťaže sa môže autor/ka prihlásiť len jedenkrát buď online alebo poštou. V prípade, že je príspevok poslaný poštou: musí byť v štyroch identických exemplároch. Práce prihlásené do súťaže sa nevracajú (vyhlasovatelia garantujú, že práca nebude použitá v rozpore s autorským zákonom). Prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané poštou pred uzávierkou, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Na žiadnej strane príspevku nesmie byť uvedené meno autora. Súťažiaci k zásielke priloží v zalepenej obálke vyplnenú prihlášku, v ktorej doplní údaje o autorovi/ke. Práce, ktoré nesplnia podmienky budú vyradené.

Info

Básně 2018 (literární soutěž)
web soutěže

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Relevantní články

Nenalezeny žádné záznamy.