Paul Wallfisch

Paul Wallfisch

přísahal bych, že slyším krev, jak se mi valí žilami