Články / Rozhovory

Boris Schubert (Skvot Czech): Tvorba úspešného kurzu je tímová záležitosť

Boris Schubert (Skvot Czech): Tvorba úspešného kurzu je tímová záležitosť

Mariia Smirnova | Články / Rozhovory | 05.03.2024

„I v dospělosti se plní sny,“ zní jedno z hesel vzdělávácí platformy Skvot Czech, která propojuje online a offline svět a umožňuje uplatnění získaných dovedností v praxi. Nabízí širokou škálu kurzů od grafického designu přes DJing až po tvorbu her v Unreal Engine, ale vyhlíží i témata budoucí, progresivní. Nejen na ně jsme se zeptali vedoucího produkce Borise Schuberta, který se v podhoubí tohoto projektu nachází od samého začátku.


Skvot je projekt, který se specializuje na kurzy v oblasti kreativity, designu a umění pod záštitou mezinárodní vzdělávací platformy Laba Czech. Jak dlouho existuje a kdy došlo k jeho osamostatnění?
Skvot ako samostatný projekt vznikol v roku 2018 na Ukrajine pod záštitou Laba Ukraine. Už vo svojej úvodnej fáze sa stretol na ukrajinskom trhu s úspechom a portfólio kurzov z oblasti kreatívy, designu a umenia, ako ste správne poznamenali, sa začalo značne rozrastať. Projekt sa na ukrajinskom trhu rýchlo etabloval a jeho vedenie neustále zväčšovalo nielen portfólio kurzov, ale aj tím ako taký.

Po dlhodobom raste prišla v roku 2022 z globálneho vedenia myšlienka expanzie projektu do krajín v rámci strednej a východnej Európy, kde už naša spoločnosť disponovala pobočkami projektu Laba. Expanzia sa týkala Poľska, Maďarska, Rumunska a samozrejme Českej republiky, kde sme v rámci českého tímu projekt úspešne rozvíjali takmer rok. Projekt Laba sa podobne ako Skvot venuje tvorbe online vzdelávacích kurzov, avšak témy projektu sú orientované na oblasť businessu. V portfóliu sa nachádzajú kurzy z oblasti managementu, marketingu, HR a iných. Okrem projektov Laba a Skvot má globálne oddelenie v portfóliu ďalší úspešný projekt pod názvom robot_dreams, ktorý sa venuje tvorbe kurzov z oblasti IT. Robot_dreams aktuálne ponúka svoje kurzy aj v Českej republike.

Príbeh českého Skvotu sa začal písať v septembri 2022. Bol som dosadený do vedenia produkčného oddelenia, ktoré má na starosti koordináciu jednotlivých kurzov, a prebral som tak zodpovednosť za rozvoj českej pobočky Skvotu pod dohľadom našej CEO Dominiky Janíkovej. V tomto období sme začali s prípravou prvých tém a oslovovaním lektorov, s ktorými sme chceli uzavrieť spoluprácu.

Témy, ktoré odštartovali našu cestu na českom trhu, boli Základy copywritingu, Kreativní ředitel a Jak se stát úspěšným kreativcem. Približne v novembri 2022 sme spustili marketingové kampane a dúfali, že sa nám podarí zaujať české publikum. Po roku fungovania, spustení viac ako 40 originálnych kurzov a raste nášho tímu si myslím, že sa nám tento cieľ podarilo dosiahnuť.

Jaký je váš přístup k plánování a řízení kreativních kurzů?
Keďže som človek, ktorý aj v súkromnom živote rád plánuje a má vo veciach prehľad, rovnakým spôsobom sa snažím pristupovať aj k riadeniu Skvotu. Čo sa týka jednotlivých kurzov, mojim cieľom je plánovať ich včas s prihliadnutím na možné riziká, ktoré by mohli v budúcnosti nastať. Kladiem dôraz na výber aktuálnych tém, dôrazné testovanie a analýzy, aby sme mali istotu, že kurzy, ktoré sa v našom portfóliu objavia, boli kvalitné a zaujali našich zákazníkov. Zároveň sa ale nebojím jednotlivé úlohy v rámci organizácie kurzov a implementácie nových nápadov delegovať a dôverujem svojmu tímu. Tvorba úspešného kurzu, od návrhu témy cez marketingovú kampaň až po jeho predaj a následné spustenie, je tímová záležitosť. Mám veľké šťastie, že sa na svojich kolegov môžem vždy spoľahnúť s vedomím, že pri príprave každého kurzu odovzdajú svoje maximum.

Dôležitým prvkom strategického riadenia v našom odvetví sú bezpochyby inovácie a schopnosť neustále zlepšovať naše služby a aj tu sa jedná o tímovú prácu. A to nielen v mojom tíme, ale aj v rámci celej našej spoločnosti má každý zamestnanec možnosť slobodne prezentovať svoje nápady, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu našich služieb. Vybrané nápady sa snažíme v rámci vedenia jednotlivých projektov maximálne podporiť a následne uplatniť v praxi. Každý jednotlivec má možnosť prispieť k úspechu, čo napomáha nielen k lepšej atmosfére na pracovisku a väčšej otvorenosti, ale aj pozitívnemu vzťahu k projektu ako takému.

Podílíte se na tvorbě obsahu kurzů? Jak spolupracujete s lektory a kreativními profesionály?
Ja osobne už nie, respektíve len sporadicky. Bolo tomu tak približne v prvých šiestich mesiacoch od štartu projektu Skvot Czech. Nejakú časť tohto obdobia som bol totiž jediným členom projektového oddelenia Skvotu. Medzi moje povinnosti patrila napríklad tvorba nových tém, komunikácia s lektormi, pomoc lektorom pri tvorbe syllabu, dohľad nad tvorbou reklamných materiálov a webových stránok, či vyhodnocovanie výsledkov marketingových kampaní. Nové témy ale neustále pribúdali a v súčasnej dobe majú tieto úlohy na starosti členovia projektového oddelenia Martin Pohl a Tereza Modráčková a naše Instructional designérky Lenka Krautstengel a Klára Poizlová. Projektové oddelenie zastrešuje organizačnú stránku kurzu a je zodpovedné za jeho výsledky, kdežto oddelenie instructional designu je zodpovedné primárne za pomoc pri tvorbe syllabu a väčšiu časť komunikácie s lektorom.

Čo sa týka našich lektorov, snažíme sa oslovovať naozaj zaujímavých a úspešných ľudí vo svojom obore. Základom úspešnej spolupráce je samozrejme vzájomná dôvera, sympatie a ochota lektora s nami aktívne spolupracovať. Lektori majú v spolupráci s oddelením instructional designu na starosti prípravu syllabu a prezentácií na jednotlivé lekcie. Súčasťou prípravy je aj účasť na fotení, kde sa s lektormi vo väčšine prípadov po prvýkrát stretneme osobne. Ak spolupráca funguje, veľmi radi v nej pokračujeme a spoločné kurzy opakujeme v novom termíne, prípadne vymyslíme inú tému a pripravíme úplne nový koncept kurzu. Všetkých lektorov si veľmi vážime a často sa s nimi stretávame aj mimo tvorby kurzu na neformálnych stretnutiach.


Co další plány a cíle na další leta?
Jedným z našich dlhodobých cieľov je určite rozširovanie portfólia našich kurzov. Konkrétne témy by som si ale, ak dovolíte, ešte nechal pre seba. Čo ale môžem prezradiť, je, že sa bude jednať o nové kurzy z oblastí, ako je gaming, grafický design, kreatíva, film či architektúra. Zároveň sa chystáme znovu otvoriť termíny už spustených a veľmi populárnych kurzov.

Určite sa ale nejedná len o nové témy. Do budúcna chystáme napríklad nové formáty kurzov a workshopov nielen v online, ale aj offline prostredí. Taktiež pripravujeme vlastný informačný systém, kde účastníci našich kurzov nájdu jednotlivé odkazy na lekcie a podporné materiály. Zároveň plánujeme pridanie nových praktických úloh a chceme viac pracovať s komunitou našich absolventov. To ale samozrejme nie je všetko, ďalšie roky sa budú niesť v duchu inovácií a skvalitňovania služieb.

Máte nějaký oblíbený kurz, který vás osobně inspiruje?
Áno, mám. Dokonca hneď tri, pričom každý z nich ma inšpiruje trošku inak. Kreativní ředitel, jeden z prvých kurzov, ktorý sme v rámci Skvotu spustili pod vedením úžasnej kreatívnej riaditeľky Nikoly Foktovej. Kurzu som sa osobne zúčastnil a musím povedať, že informácie, ktoré som v ňom načerpal, mi veľmi pomohli pri vykonávaní mojej súčasnej pracovnej pozície a využívam ich dodnes.
Druhým kurzom, ktorý je mojou srdcovou záležitosťou po biznisovej stránke, je kurz Game design pro začátečníky vedený Ondřejem Bittnerem a Katarínou Smieškovou. Jedná sa o môj najúspešnejší kurz, ktorý som mal možnosť viesť v rámci celého svojho pôsobenia v spoločnosti Laba a ktorý prekonal niekoľko firemných rekordov.
Tretím je úplne prvý kurz, ktorý sme v rámci projektu Skvot spustili, a to Základy copywritingu s Petrou Rybkovou. Pani Rybková bola úplne prvou lektorkou, ktorá s nami nadviazala spoluprácu, od začiatku projektu Skvot verila a sme veľmi radi, že naša spolupráca trvá až dodnes. Zároveň tento kurz pomohol aj nášmu tímu copywriterov, ktorý informácie z neho využívajú vo svojej praxi dodnes.

Jak se stavíte k zapojení nových technologií do vzdělávacích programů?
Aby sme boli v našom odvetví úspešní, nemôžeme sa k tejto otázke stavať inak ako pozitívne. Naši zákazníci vždy očakávajú aktuálne informácie a v našom záujme je, aby sme im ich na každom kurze dokázali poskytnúť. Prvým krokom je pravidelné revidovanie aktuálnych sylabov za pomoci našich lektorov a spätnej väzby účastníkov kurzov. Na základe týchto informácií pridávame do našich sylabov nové lekcie, aktualizujeme tie existujúce a snažíme sa, aby naše kurzy boli tzv. „up-to-date“.
Druhým krokom je jednoznačne sledovanie nových trendov. Na to, aby sme ich dokázali nielen monitorovať, ale aj úspešne aplikovať do našich kurzov, sa neustále vzdelávame, navštevujeme rôzne internetové portály, ktoré sa na nové trendy zameriavajú, a v neposlednom rade sledujeme aj aktivity konkurentov. Našou výhodou je aj možnosť cezhraničnej spolupráce so Skvotom v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku či na Ukrajine. Vzájomné zdieľanie znalostí a nových informácií z jednotlivých trhov nám pomáha k spoločnému rastu a otvára nové dimenzie v rozširovaní portfólia ponúkaných služieb.

Info

Skvot
web

foto © Skvot

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Relevantní články

Curk: Většinou je to o lidech

Veronika Miksová 22.04.2024

Charismatického kluka z Jihlavy nebylo úplně snadné rozpovídat, než mi došlo, že všechno podstatné ze svého vnitřního světa sublimuje do hudby. Rozhovor.

Margaux Sauvé (Ghostly Kisses): Příběhy posluchačů ovlivňují proces psaní

Kristina Kratochvilová 29.03.2024

Kanadská zpěvačka Margaux Sauvé je středobodem Ghostly Kisses a ve snových zvukových krajinách rozpíná příběhy o lásce, touze a ztrátě. Rozhovor.

Václav Havelka (fyield): KEXP vnímám jako milník

Michal Pařízek 25.03.2024

Dostat se s kapelou do studia legendární radiové stanice KEXP v Seattlu je snem mnoha hudebníků z celého světa. Rozhovor.

Josef Buchta (B-Side Band): Vždycky jsem snil o tom, že budu mít big band

Jiří V. Matýsek 11.03.2024

„Spotify je skvělý nápad, uživatelsky neuvěřitelně fantastická věc. Člověk nemusí nic tahat, nic nosit. Ale všichni ti muzikanti jsou okradení," říká principál. Rozhovor.

The Bladderstones: Záskoky nevedeme

Jiří V. Matýsek 06.03.2024

Slánské artbluesové trio se po sedmi letech od debutu Without Cover vrátilo s chválenou studiovkou a zároveň slaví deset let na scéně. Rozhovor.

Pragueshorts: Piotr Jasiński (Mimo), Natálie Durchánková (Přes střepy)

Viktor Palák 28.02.2024

Ve finálním díle ankety odpovídají Piotr Jasiński, v jehož filmu Mimo ztvárnili Josef Trojan a Jakub Kalián kamarády, kteří narazí na situaci, která může být spouštěčem revize jejich vztahu.

Julie Martinková, Anna Horáková (FAMUFEST): Nesmíme se strachem nechat odradit od růstu

Mariia Smirnova 27.02.2024

„V programové dramaturgii si hrajeme hodně s pocity či smysly a chceme, aby i diváci při návštěvě festivalu mohli více reflektovat tuto část sebe sama..." Rozhovor.

Pragueshorts: Greta Stocklassa (Bzukot Země), Marie-Magdalena Kochová (3MWh)

Viktor Palák 26.02.2024

Bzukot Země zachycuje absurdní i povědomou šarvátku o to, jak formulovat zprávu mimozemským civilizacím. V kontaktu se současnými tématy je i film 3MWh, který volí atmosféričtější cestu.

Pragueshorts: Philippe Kastner (Deniska umřela), David Payne & Tomáš Navrátil (Baroko)

Viktor Palák 25.02.2024

V národní soutěži největší domácí přehlídky krátkých filmů se potkalo ke dvěma desítkám titulů, oslovili jsme tvůrce a tvůrkyně některých z nich.

Gaika: Nechat se unášet

Nora Třísková 22.02.2024

Podobně jako kloubí různé aktivity – psaní, kurátorství a výtvarná tvorba, producentství – na desce spojuje v lecčem typické anglické žánry jako dub, postpunk nebo alt rock. Rozhovor.

Offtopic

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace